O nás

Sme skupina vnútorne motivovaných ľudí s cieľom

  • INFORMOVAŤ VŠETKÝCH ĽUDÍ, UNIVERZITY, EKONÓMOV A POLITIKOV o tom, ako súčasný peňažný systém núti štát a ľudí slúžiť bankám, a ako nám to všetkým znižuje príjem a obmedzuje slobodu,
  • navrhnúť konkrétne riešenia na zmenu systému tak, aby bol férový, demokratický, udržateľný a fungoval vo verejnom záujme,
  • spájať ľudí, ktorí sa chcú podieľať na kampani za takúto zmenu.

Naše aktivity sú súčasťou projektu Medzinárodného hnutia pre peňažnú reformu – International Movement for Money Reform

 

Ján Chachalák — po skončení Ekonomickej univerzity v Bratislave absolvoval ročnú stáž v USA. Po návrate pracoval ako špecialista Marketing&Sales v nadnárodnej spoločnosti.  Zaujíma sa o projekty s holistickým prístupom k zlepšovaniu kvality života, nové perspektívy na staré problémy, psychológiu, cestovanie a prírodu.

 

Marek Schmögner — je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave a London School of Economics. Posobil ako softvérový konzultant ale i ako dobrovoľník v charitatívnej organizácii v Londýne. Momentálne je na voľnej nohe a zaoberá sa otázkami peňažnej reformy.

 

Mirka Tekelová — pracuje ako social media manager pre neziskovú organizáciu Positive Money, ktorá vedie kampaň za férový, demokratický a udržateľný peňažný a bankový systém. Má na starosti online šírenie osvety o súčasnom peňažnom systéme, jeho negatívnych dôsledkoch, potrebe reformy a možných riešeniach pre širokú verejnosť.