O nás

Najprv vás ignorujú.

Potom sa vám smejú.

Potom s vami bojujú.

Potom vyhráte.

~ Mahatma Gandhi

 

Sme skupina vnútorne motivovaných ľudí s cieľom

  • INFORMOVAŤ VŠETKÝCH ĽUDÍ, UNIVERZITY, EKONÓMOV A POLITIKOV o tom, ako súčasný peňažný systém núti štát a ľudí slúžiť bankám, a ako nám to všetkým znižuje príjem a obmedzuje slobodu.
  • Ponúknuť konkrétne riešenia na zmenu systému tak, aby bol férový, demokratický, udržateľný a fungoval vo verejnom záujme, t.j. bude systémovo minimalizovať riziko vzniku ďalšej finančnej krízy, zabezpečí dodatočné zdroje v štátnom rozpočte bez zvyšovania daní (úspory z bailouts, príjem zo seigniorage) a občanom ponúkne bezpečné bankové účty bez toho, aby štát de-facto ručil za podnikanie súkromných bánk (too big to fail concept).
  • Spájať ľudí, ktorí sa chcú podieľať na kampani za takúto zmenu.

Naše aktivity sú súčasťou projektu Medzinárodného hnutia pre peňažnú reformu – International Movement for Money Reform (IMMR).

 

  Ján Chachalák — po skončení Ekonomickej univerzity v Bratislave absolvoval ročnú stáž v USA. Po návrate pracoval ako špecialista v nadnárodnej spoločnosti.  Momentálne na voľnej nohe, spolupracuje s mimovládnou organizáciou Positive Money na medzinárodnom projekte peňažnej reformy.

  Marek Schmögner — je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave a London School of Economics. Posobil ako softvérový konzultant ale i ako dobrovoľník v charitatívnej organizácii v Londýne. Momentálne je na voľnej nohe a zaoberá sa otázkami peňažnej reformy.

  Mirka Tekelová — pracuje ako social media manager pre neziskovú organizáciu Positive Money, ktorá vedie kampaň za férový, demokratický a udržateľný peňažný a bankový systém. Má na starosti online šírenie osvety o súčasnom peňažnom systéme, jeho negatívnych dôsledkoch, potrebe reformy a možných riešeniach pre širokú verejnosť.