Nie je to fér

Z histórie vieme, že kto kontroluje základný faktor výroby, ovláda celú spoločnosť…

… a celá spoločnosť musí naňho robiť!

Feudalizmus

Páni kontrolujú všetku pôdu.

Vo feudalizme hradný pán vlastnil pôdu a chcel maximalizovať svoj zisk. Mal monopol na rozhodovanie kedy, komu a koľko pôdy pridelí, plus koľko mu musia poddaní vrátiť navyše za to, že používajú jeho pôdu. Ľudia neboli slobodní, lebo museli ísť jedine za hradným pánom, ktorý im požičal pôdu a žil z ich práce. A ak náhodou neplatili, veď viete, zobrali im všetko plus dostali dereš…

Nebolo to fér, že úzka skupina pánov feudálov vlastnila všetku pôdu a exkluzívne profitovala z jej požičiavania!

Kapitalizmus

Páni kontrolujú všetky peniaze.

“Peniaze” čiže bankové vklady vznikajú výlučne v súkromných bankách — vždy keď banky poskytujú ľuďom a firmám pôžičku a naopak, splatením pôžičky banke “peniaze” zaniknú a zmiznú z ekonomiky. Toto zaručuje trvalú zadĺženosť väčšiny ľudstva a nekonečné platenie úrokov súkromným bankám. 

Momentálne platí: kapitál = peniaze = dlh

Ľudia nie sú slobodní, lebo ak chcú normálne pracovať a žiť (čiže ak chcú mať v štáte peniaze aby mohli dostávať výplatu a kupovať tovary a služby) musia si ísť požičať do súkromnej banky, ktorá jediná vytvára peniaze z ničoho a požičiava ich s cieľom maximalizovať svoj zisk. Banka má monopol na rozhodovanie, kedy, komu, na aký účel a koľko “peňazí” pridelí (požičia), ako musí klient ručiť, čo môže založiť, plus koľko jej musia ľudia vrátiť navyše za to, že používajú “jej peniaze” (musia platiť úroky). A ak náhodou neplatia, veď viete, banky berú dom a všetko ostatné (klient podpísal bianko zmenku čím banke založil celý svoj majetok).

Ľudia v aktuálnom zriadení majú na výber či v ich štáte (v ekonomike ako celku):

1.) budú mať viac peňazí a súčasne viac dlhov (väčšia kúpyschopnosť, ekonomika rastie), alebo

2.) menej peňazí a súčasne menej dlhov (menšia kúpyschopnosť, ekonomika stagnuje), alebo

3.) žiadne peniaze a súčasne žiadne dlhy (žiadna kúpyschopnosť, ekonomika neexistuje, lebo nemáme čím platiť). 

Nie je to fér, že úzka skupina pánov bankárov de facto vydáva štátnu menu, čiže „vlastnia a z ničoho vytvárajú všetky “peniaze” v ekonomike a exkluzívne profitujú z ich požičiavania!

Sloboda

Slobodu od platenia nekonečných úrokov za to, že vôbec máme v krajine peniaze, budeme mať vtedy, keď jedine štát bude vydávať a kontrolovať proti falšovaniu „suverénne peniaze“ — voľné obeživo — čiže hotovosť aj elektronické peniaze na účtoch. Zisk z tejto činnosti pôjde do štátneho rozpočtu. Existencia obeživa tak už nebude nutne naviazaná na dlh.

Banky budú robiť to, čo sme si všetci mysleli, že už teraz robia: sprostredkovávať úvery. To znamená, že budú musieť najprv získať alebo si požičať voľný kapitál a až potom budú môcť niekomu poskytnúť úver.

Keď bude Národná banka exkluzívne “vlastniť” a vytvárať všetky peniaze v krajine, jej zisk sa výrazne zvýši (získa razobné – seigniorage) a tým zvýši príjem do štátneho rozpočtu. Zároveň sa ľuďom, firmám aj štátu znížia platby úrokov bankám.

Ľudia budú slobodní občania suverénneho štátu, ktorý vydáva a „vlastní“ svoju menu.

Bude to fér, keď vlastnú menu — hotovosť aj elektronické peniaze na účtoch — bude vytvárať jedine štátna Národná banka a zisk z tejto činnosti bude príjmom štátneho rozpočtu!

V eurozóne budú národné banky samozrejme koordinovať vydávanie peňazí s Európskou centrálnou bankou.

Viac sa dočítate v časti Riešenie.

Na záver krátka analógia:

Každý asi pozná hru stoličkový tanec. Do kruhu sa rozmiestni 9 stoličiek, zapne sa hudba a 10 ľudí tancuje dokola. V momente keď hudba vypne si má každý rýchlo sadnúť. Prehrá ten, kto si neuchmatne stoličku. Samozrejme, že z podstaty hry už dopredu s istotou vieme, že niekto určite prehrá, lebo stoličiek je menej…

Dnešný finančný systém je nastavený podobne, len s tým rozdielom, že ak máme v hre 10 ľudí potom je v kruhu len 1 stolička! To znamená, že už dopredu s istotou vieme, že vyhrať môže len horných 10% a väčšina vždy prehrá, čiže nebude mať stoličku (peniaze), ale len dlhy a bude žiť od výplaty do výplaty, keďže pravidá sú vymyslené tak, že keby neboli dlhy, neboli by v ekonomike peniaze…