Nie je to fér

Neexistuje priamejší a lepší spôsob na dosiahnutie kontroly nad národom než prostredníctvom úverového systému. ~ Phillip A. Benson, prezident Asociácie amerických bankárov, 1839

Z histórie vieme, že kto kontroluje základný faktor výroby, ovláda celú spoločnosť…

… a celá spoločnosť musí naňho robiť!

Otroctvo

Panovník kontroluje všetkých ľudí (priamo).

Feudalizmus

Páni kontrolujú všetku pôdu (a tým nepriamo všetkých ľudí).

Vo feudalizme hradný pán vlastnil pôdu a chcel maximalizovať svoj zisk. Mal monopol na rozhodovanie kedy, komu a koľko pôdy pridelí, plus koľko mu musia poddaní vrátiť navyše za to, že používajú jeho pôdu. Ľudia neboli slobodní, lebo museli ísť jedine za hradným pánom, ktorý im požičal pôdu a žil z ich práce. A ak náhodou neplatili … prišli o všetko, aj strechu nad hlavou…

Nebolo to fér, že úzka skupina pánov feudálov vlastnila všetku pôdu a exkluzívne profitovala z jej požičiavania!

Kapitalizmus — systém ovláda spoločnosť

Momentálne všetci musíme používať „súkromné elektronické peniaze“ — „páni“ vydávajú a kontrolujú všetky tieto „peniaze“ (a tým nepriamo kontrolujú všetkých ľudí). Zisk z emisie „peňazí“ ide do súkromných vreciek.

“Peniaze” čiže tzv. „bankové vklady“ vznikajú výlučne v súkromných bankách — vždy keď banky poskytujú ľuďom a firmám pôžičku. Naopak, splatením pôžičky banke “peniaze” zaniknú a zmiznú z ekonomiky. Keďže vždy budeme potrebovať peniaze, súčasný systém zaručuje trvalú zadĺženosť väčšiny ľudstva a nekonečné platenie úrokov súkromným bankám. 

Momentálne platí: kapitál = peniaze = dlh

Ľudia nie sú slobodní, lebo ak chcú normálne pracovať a žiť (čiže ak chcú mať v štáte peniaze aby mohli dostávať výplatu a kupovať tovary a služby) musia si ísť požičať do súkromnej banky, ktorá jediná vytvára peniaze z ničoho a požičiava ich s cieľom maximalizovať svoj zisk. Banka má monopol na rozhodovanie, kedy, komu, na aký účel a koľko “peňazí” pridelí (požičia), ako musí klient ručiť, čo môže založiť, plus koľko jej musia ľudia vrátiť navyše za to, že používajú “jej peniaze” (musia platiť úroky). Ak náhodou neplatia, banky berú dom a všetko ostatné (bianko zmenka = klient banke založil celý svoj majetok).

Ľudia v súčasnom bankovom zriadení majú na výber či v ich štáte (v ekonomike ako celku):

1.) budú mať viac peňazí a súčasne viac dlhov (väčšia kúpyschopnosť, ekonomika rastie), alebo

2.) menej peňazí a súčasne menej dlhov (menšia kúpyschopnosť, ekonomika stagnuje), alebo

3.) žiadne peniaze a súčasne žiadne dlhy (žiadna kúpyschopnosť, ekonomika neexistuje, lebo nemáme čím platiť). 

Nie je to fér, že úzka skupina „pánov“ bankárov de facto vydáva štátnu menu, čiže „vlastnia“ a z ničoho vytvárajú všetky “peniaze” v ekonomike a exkluzívne profitujú z ich požičiavania!

Kapitalizmus — systém pracuje pre spoločnosť

Na našich účtoch budeme mať peniaze vytvorené Centrálnou bankou. Tieto budeme používať na bezhotovostné platby v národnej mene. Hotovosť aj elektronické peniaze na účtoch bude vydávať výlučne Národná banka ako verejná autorita s mandátom od demokraticky zvolenej vlády. Zisk z emisie štátnej meny pôjde do štátneho rozpočtu.

Existencia určitého objemu obeživa v ekonomike tak už nebude nutne naviazaná na existenciu rovnakého objemu dlhov voči bankám.

Bude platiť: kapitál = peniaze = aktívum

Banky budú robiť to, čo sme si všetci mysleli, že už teraz robia: sprostredkovávať úvery. To znamená, že budú musieť najprv získať alebo si požičať voľný kapitál a až potom budú môcť niekomu poskytnúť úver.

Keď bude Národná banka “vlastniť” monopol na vydávanie všetkých peňazí v krajine, jej zisk sa výrazne zvýši (získa razobné – seigniorage) a tým zvýši príjem do štátneho rozpočtu. Zároveň sa ľuďom, firmám aj štátu znížia platby úrokov bankám, lebo v ekonomike budú cirkulovať „voľné, nedlhové“ peniaze — peniaze, ktoré vznikli v Národnej banke a zostanú v obehu bez toho, aby musel v rovnakej výške súčasne existovať dlh ľudí voči súkromným bankám.

Bude to fér, keď vlastnú menu — hotovosť aj elektronické peniaze na účtoch — bude vytvárať jedine štátna Národná banka a zisk z tejto činnosti bude príjmom štátneho rozpočtu!

V eurozóne budú národné banky samozrejme koordinovať vydávanie peňazí s Európskou centrálnou bankou.

Viac sa dočítate v časti Riešenie.

Na záver krátka analógia:

Každý asi pozná hru stoličkový tanec. Do kruhu sa rozmiestni 9 stoličiek, zapne sa hudba a 10 ľudí tancuje dokola. V momente keď hudba vypne si má každý rýchlo sadnúť. Prehrá ten, kto si neuchmatne stoličku. Samozrejme, že z podstaty hry už dopredu s istotou vieme, že niekto určite prehrá, lebo stoličiek je menej…

Dnešný peňažný systém funguje podobne. Keď banka vytvorí a požičia (pripíše na účet) napr. 100 tisíc eur, naspäť požaduje 100 tísíc plus úrok. Ale kto vytvorí peniaze na zaplatenie úroku? Zjednodušene povedané: aby prvý dlžník mohol vrátiť úver aj s úrokom, niekto druhý si musí od banky požičať — a samozrejme tiež na úrok — takto sa dostanú do obehu ďalšie elektronické peniaze.  Ale aby druhý mohol splatiť istinu plus úroky, niekto tretí si musí požičať. A tak ďalej… To znamená, že už dopredu s matematickou istotou vieme, že keby sme teoreticky bankám všetci (aj tí čo nemajú dlhy) naraz vrátili všetky naše elektronické peniaze na účtoch, aj tak zostaneme (spoločnosť ako celok) bankám dlžní (úroky a poplatky) — a budeme tento dlh bankám musieť odpracovať…