Dôsledky

Nik nie je beznádejnejšie zotročený ako tí, čo mylne veria, že sú slobodní. Johann Wolfgang von Goethe

Súčasný peňažný systém nepriaznivo ovplyvňuje 

  • Ľudí
  • Spoločnosť
  • Ekonomiku

Keďže na tomto projekte pracujeme ako dobrovoľníci a máme obmedzené zdroje, uvedené videá boli prevzaté od neziskovej organizácie Positive Money U.K. a preložené do Slovenčiny.  Aj keď sú v nich použité čísla z Veľkej Británie, uľahčia nám pochopenie základných princípov, keďže systém funguje obdobne aj v iných vyspelých trhových ekonomikách, vrátane EÚ.

ĽUDIA

 

SPOLOČNOSŤ

Životné prostredie

Súčasný finančný systém cyklicky spôsobuje recesiu, počas ktorej príliš často počúvame argumentáciu, že firmám treba znížiť vysoké náklady spôsobené nadmernou reguláciou, ktorá je vykreslená ako neprimeraná záťaž a brzda tvorby nových pracovných miest. Prínos zákonov na ochranu životného prostredia sa prejavuje v dlhodobom horizonte zatiaľ čo znovu-zvolenie vlády spravidla závisí od momentálneho stavu ekonomiky. Preto ochrana životného prostredia musí často ustúpiť krátkodobým ekonomickým a politickým záujmom.

 

EKONOMIKA

  • Finančná kríza a ekonomická nestabilita

Finančná kríza vznikla preto, lebo banky mali možnosť vytvoriť príliš rýchlo priveľa peňazí a použili ich na zvýšenie cien nehnuteľností a špekulácie na finančných trhoch.

  • Vysoká nezamestnanosť

Ak banky vytvoria dostatočné množstvo peňazí a napumpujú ho do ekonomiky prostredníctvom spotrebných úverov a kreditných kariet, môže to vyvolať ekonomický „boom“, ktorý vytvorí pracovné miesta a motivuje firmy k expanzii. Ale keďže tento „boom“ je poháňaný rastom zadĺžeností ľudí a nie rastom ich príjmov, skôr či neskôr sa skončí a nasleduje recesia, bankroty a prepúšťanie. Súčasný peňažný systém je zlý pre podnikanie a zamestnanosť.

  • Dane a verejné výdavky

Keď banky majú povolenie vytvárať ponuku peňazí pre celý národ, všetci platíme vyššie dane. Je to preto, lebo zisk z tvorby peňazí ide bankám namiesto do štátneho rozpočtu. A tiež preto, lebo vždy keď banky spôsobia finančnú krízu, daňoví poplatníci to zaplatia.