Čo vlastne sú peniaze?

Peniaze…

Predstavte si svoj deň od rána do večera: buď peniaze zarábame, míňame, šetríme, splácame, investujeme, zhodnocujeme… Aby sme mohli civilizovane žiť, robíme to, čo „musíme“ — za čo dostaneme peniaze. To znamená, že kto peniaze má a kontroluje, výrazne ovplyvňuje náš život, svet, budúcnosť. No a kedy budeme konečne slobodní a nezávislí, robiť len to, čo nás napĺňa a baví? Keď budeme mať peniaze!!

Napriek tomu takmer nikto nevie, kto v skutočnosti peniaze vytvára a priamo ovplyvňuje ich množstvo a hodnotu. Verte či nie, vláda ani Národná banka to nie sú. Tak kto teda?

Ak chcete skutočne zlepšiť život sebe a svojej rodine, platiť nižšie dane a mať väčšiu finančnú istotu, je nevyhnutné, aby ste pochopili ako peniaze fungujú a ako systém ovplyvňuje aj vašu výplatnú pásku…

Na tejto stránke nájdete jednoduchým spôsobom vysvetlenú podstatu peňazí, funkciu bánk v modernej ekonomike a dôvody, prečo je potrebná zmena.

„Podstatou súčasného peňažného systému je vytváranie peňazí z ničoho – poskytovaním pôžičiek súkromnými bankami… — Martin Wolf, hlavný ekonomický komentátor Financial Times

Ako vzniklo „moderné“ bankovníctvo…

Jún 2017: Európska centrálna banka (ECB) potvrdzuje, že banky vytvárajú nové peniaze z ničoho v momente pripísania sumy úveru na účet klienta. Celý článok nájdete na oficiálnej stránke ECB : What is money? (English)

„Commercial banks can also create so-called „inside“ money, i.e. bank deposits – this happens every time they issue a new loan.“

Prekl.:  Komerčné banky môžu tiež vytvárať tzv. „vnútorné“ peniaze, čiže bankové vklady – toto sa deje vždy, keď poskytnú novú pôžičku.

Pozn. prekl.: vnútorné peniaze bežne voláme elektronické peniaze. Zložité vyjadrenie ECB jednoducho znamená, že súkromné banky vytvárajú bankové vklady ( PRIPISUJÚ ĽUĎOM FIKTÍVNE PENIAZE NA ÚČET ) vždy, keď poskytujú novú pôžičku!!