Svet, v ktorom štátnu menu vydávajú súkromníci…

Nasledujúce riadky budú asi pre vás znieť až neuveriteľne… ale náš peňažný systém funguje takto:

1.) Už desaťročia peniaze NIE SÚ kryté zlatom. (Toto nie je kampaň za návrat k zlatému štandardu)

2.) Všetci si myslíme, že peniaze vydáva štát, ale v podstate nepoužívame vlastnú štátnu menu! Štát len zákonom o NBS č. 566/1992 Zb. určil, čo je zákonné platidlo (mince a bankovky), ale v praxi 90% „peňazí“ v ekonomike nevydal štát! Toto nesúvisí s eurom — systém fungoval obdobne aj keď sme mali Slovenské koruny. Jún 2017: Európska centrálna banka (ECB) potvrdzuje, že súkromné banky vytvárajú peniaze „z ničoho“ požičiavaním – viac tu.

3.) Štát je SYSTÉMOVO ZÁVISLÝ na súkromníkoch — namiesto vydávania vlastnej meny si štát v skutočnosti len PRENAJÍMA elektronickú náhradu za peniaze od bánk, za čo vláda a my ľudia donekonečna platíme súkromným bankárom obrovské milóny na úrokoch (situácia je rovnaká aj v iných trhových ekonomikách vo svete). V roku 2017 mali banky len na Slovensku výnosy z úrokov a poplatkov 6,57 mil. eur ZA JEDEN DEŇ! (2,4 miliardy eur / rok čo je cca. 7% zo sumy štátneho rozpočtu) Zdroj: NBS

4. MÔŽEME to zmeniť a PLATIŤ MENEJ! Táto stránka opisuje ako.

Na úvod krátky príbeh, ako vzniklo „moderné“ bankovníctvo:

„Podstatou súčasného peňažného systému je vytváranie peňazí z ničoho – poskytovaním pôžičiek súkromnými bankami…“ — Martin Wolf, hlavný ekonomický komentátor Financial Times, London, U.K.

 

Ako sme sa dostali do tejto situácie — krátka história peňazi v U.K. (English)